AKP çırak ve stajyerlerin hayallerini yıktı. CHP önerdi, AKP reddetti

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in Kanun Teklifi Meclis Genel Kurulu’nda görüşüldü. Gürer, Önerge sahibi olarak oylamadan önce Meclis Genel Kurulu’nda söz alarak, kanun teklifinin detaylarıyla ilgili açıklamalarda bulundu

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada; “3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’nda belirtilen aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler ile mesleki ve teknik ortaöğrenim ile yükseköğrenimleri sırasında staja tabii tutulan öğrenciler, mesleki ve teknik ortaöğretim sırasında tamamlayıcı eğitim ya da alan eğitimi gören öğrenciler, kamu kurum ve kuruluşları tarafından desteklenen projelerde görevli bursiyerler ile 2574 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 46’ncı maddesine tabi olarak kısmi zamanlı çalıştırılan öğrencilerin çıraklık ve staj sürelerinde emekliliğe esas yaşlılık sigortasının başlatılmasını sağlamasını amaçlıyoruz” dedi.

MAĞDURİYET GİDERİLMELİ
Ülkemizde mesleki eğitimin de giderek geriye düştüğünü anlatan Fethi Gürer, “Bunun bir nedeni, buraların cazibe merkezi olmaktan çıkarılması. Bunun yanı sıra, sanayicilerle görüştüğümüzde en çok dert yandıkları konuların başında ara eleman ihtiyacının yetersizliği geliyor. Atama bekleyen 2 milyona yakın üniversite mezunu var ama ara eleman açığı bulunuyor. Bu sorun teknik liselerle aşılabilir. endüstri meslek liseleri gibi teknik eğitim veren okullarda okuyan, çocuk yaşta staj için iş yerlerine giden o gençlerimize deniyor ki: “Siz şanslısınız, staj başladı.” Ama başlayan staj yalnızca kazayla ilgili ya da onların karşılaşabilecekleri olumsuzluklarla ilgili. Esas olan, onlar için yaşlılığa esas sigortanın başlaması. Bir kısım geçmişte çırak ve stajyer olarak çalışanlar eğer geriye dönük primlerini ödeseler bugün emekli olabiliyorlar. Onun için bu konuda bir düzenleme yapıp bu mağdurların mağduriyetini ortadan kaldırmamız gerekiyor. Her gün farklı milletvekillerine bu konuda çok sayıda başvuru oluyor. Stajyer ve çırak olarak çalışanların emekliliğe esas sayılacak yaşlılık sigortası staj ya da işe başladığı gün başlamalıdır” ifadelerini kullandı.

MESLEKİ EĞİTİMİ DAHA CAZİP HALE GETİREBİLİR
Çırak ve stajyerlikte geçen sürelerin yaşlılık sigortası kapsamında sayılmasının mesleki eğitim ve çırak okullarını daha cazip hale getireceğini vurgulayan CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Bunu sağlayabilmenin yolu da emekliliğe esas olan yaşlılık sigortasının staj ve çırak olarak başladığı gün hemen başlatılmasından geçiyor. Ülkemizin içinde bulunduğu koşullarda bugün staj ve çırak olarak işe başlatılan çocukların üzerine büyükleri kadar yük bindiriliyor yani onlara normal bir işçinin çalıştığı koşullara eş değer iş veriliyor. Gittiğiniz zaman çoğu yerde buna bire bir tanık oluyorsunuz. Ucuz işçi olarak bunlar değerlendiriliyor ama bunun yanı sıra emekli olabilmeleri için bunlara fayda sağlayacak, bu süreçte değerlendirilmiyor. Örneğin, kadınlar bir gün sigortalı olduğu zaman annelik sürecinde o süre prim ödeyerek onlar için hak olarak işleme giriyor ama hiç çalışmamış bir kadının annelik süreci de emekliliğe esas sayılmıyor yani bir gün çalışana tanınan hak, annelik sürecinde hiç çalışmayan ama sonra sigortalı olan anneye tanınmıyor” diye konuştu.

ÇOK SAYIDA VATANDAŞI İLGİLENDİRİYOR
Çıraklarda ve stajyerlerde işe başladıkları günün yaşlılık sigortası başlangıcı sayılmasının çok sayıda vatandaşı ilgilendiren bir konu olduğunu da söyleyen CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Çırak ve stajyerlerin bu mağduriyetini gelin, el birliğiyle ortadan kaldıralım, onların da emekliliğe erişimini -geçmiş dönemde, özellikle 99 öncesinde başlamış olanların- bugün burada vereceğiniz oylarla çözümleyelim. Onun için sizleri bu konuda kanun teklifine destek vermeye davet ediyorum” şeklinde konuştu.

AKP PARTİLİ MİLLETVEKİLLERİNİN OYLARIYLA REDDEDİLDİ

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in çırak ve stajyerlikte geçen sürelerin yaşlılık sigortası kapmasına alınmasına ilişkin Kanun teklifi, Meclis Genel Kurulu’nda yapılan oylamada, AK Partili milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx